addnode=165.227.13.10:64008
addnode=195.74.52.227:64008
addnode=51.15.164.53:64008
addnode=88.99.226.34:64008
addnode=99.166.76.37:64008
addnode=[2a01:4f8:c0c:1427::2]:64008